Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

VVS

VVS står för värme, ventilation och sanitet. Ett våtrum är det mest installationstäta utrymmet i en bostad och det ställer därför höga krav på byggare och installatörer. Till hjälp finns Branschstandarden Säker Vatten som kan hjälpa att uppfylla Boverkets Byggregler.

Att renovera våtrum i privata hus/bostadsrätt har blivit en populär åtgärd. Investeringen ökar värdet på fastigheten med en summa som överstiger den kostnad som investerats. Detta är en av anledningarna till varför många idag vill renovera.

Det finns idag en uppsjö olika märken på samtliga installationer. Att tidigt göra en avstämning mellan byggare och husägare underlättar projektet då risken för omarbeten minskar. Det är viktigt att tillsammans planera projektet i ett tidigt skede för att utformningen av våtrummet ska bli så bra som möjlig. Detta underlättar ofta byggnation och ökar förutsättningarna för att göra rördragningen mer estetisk. Tveka inte att rådfråga din Woody-rådgivare för att hitta rätt produkter för just ditt projekt.

VÄRME

Standarden på badrum har ökat de senaste decennierna i takt med att ägandet av lägenheter (bostadsrätter) och hus har ökat i landet. En vanlig åtgärd i badrumsrenoveringar är installation av värmegolv. Det finns olika typer av värmegolv, el- respektive vattenburna. Oavsett val så ersätter de behovet av en traditionell radiator, samtidigt som det ökar både komforten för de som nyttjar våtrummet och värdet på fastigheten. Tänk på att det ska gå 28 dagar efter montage av keramiskt ytskikt innan golvvärmen får sättas på, övrig information framgår av monteringsanvisningen.

En annan typ av värmekälla är en handdukstork. Precis som för golvvärme så finns dessa i både el- och vattenburet format. Denna kan antingen själv eller tillsammans med golvvärme eller radiator utgöra våtrummets totala värmekälla.

VENTILATION

Badrum är, i likhet med köket, ett exempel på utrymmen där det enligt Boverkets byggregler sker ”lokal nedsmutsning”. Det ska därför finnas frånluft på rätt ställen med tillräckligt flöde. Vid renoveringar ger färger och material ifrån sig föroreningar och det är viktigt att tänka på att inte använda material som avger mer föroreningar än nödvändigt.

SANITET

Avlopp och golvbrunn är väsentliga delar i ett badrums planering. För att vattnet ska rinna ned i golvbrunnen ställs krav på golvfall. I duschplats eller motsvarande ska våtrummet ha ett fall mot golvbrunn inom intervallet 1:150 –1:50 (7 – 20 mm/m). Modifiering av exempelvis duschens läge kräver därför ett större ingrepp. Golvbrunnen ska vara monterad så att ett minsta avstånd mellan väggens tätskikt och dess yttre fläns är 200 mm. Golvbrunnen ska vara fast förankrad, monterad i våg och i rätt nivå mot anslutande tätskikt. För övriga avlopp för handfat och toalett gäller 60mm. De skall även sticka upp 40mm över färdigt golv.

Till hjälp vid montering finns brunntillverkarens monteringshänvisning. Det är viktigt att inte frångå dessa då det kan påverka brunnens livslängd, funktion och täthet, både i avseende på luft och för vatten. En golvbrunn är heller inte dimensionerad för laster varvid det är viktigt att den inte placeras där användare väntas stå under längre stunder. Genom att ha avstämningar mellan byggare och kund i ett tidigt skede kan tidsödande omarbeten och reparationer undvikas. För att vara säker på att krav och regler uppfylls finns Branschstandarden Säker Vatten till hjälp. Uppkommer fler frågor inom avlopp och sanitet så gå in på Säker Vattens hemsida eller hör av dig till din Woody-rådgivare.

Titta gärna igenom checklistan som finns i den allmänna texten om våtrum. I checklistan finns tips på vad du ska ha med dig, hur du bör agera, vad du ska tänka på och hur du kan förbereda dig för att projektet ska bli lyckat. Anpassa checklistan efter ditt projekts förutsättningar, lycka till!

Mer information:

SÄKER VATTENINSTALLATIONS LISTA PÅ AUKTORISERADE FÖRETAG